Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Dzieci Autystyczne Razem, to pierwsza placówka na Pomorzu stworzona z myślą o wysoko funkcjonujących dzieciach z autyzmem

Jesteśmy niepubliczną placówką ogólnodostępną o uprawnieniach szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego oraz autorskie programy edukacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.

Nauka odbywa się w małych grupach 4-6 osobowych, a każda klasa jest objęta opieką psychologa-wychowawcy, który czuwa nad przebiegiem zajęć i motywacją uczniów do wspólnej pracy i zabawy.

Wszyscy pedagodzy i psychologowie pracujący w naszej szkole doskonale wiedzą, że najszybciej uczymy się mogąc coś zobaczyć, usłyszeć i dotknąć, a najlepiej zrobić samemu. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wykładową formę zajęć, zaangażować dzieci w praktyczne działanie, przekazywaną wiedzę zaprezentować za pomocą różnorodnych pomocy edukacyjnych i prezentacji multimedialnych.

Nasza misja

Misją Szkoły jest zapewnienie uczniom warunków zrównoważonego rozwoju w bezpiecznym środowisku. Pomagamy dzieciom odkrywać i rozwijać swoje talenty w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji. Kładziemy nacisk na naukę samodzielności ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji potrzebnej do dalszej edukacji. U nas dzieci odnajdują przyjaciół i pasję.

Superwizja

Nasi specjaliści doceniają znaczenie wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólne szukanie istoty problemu. Dążąc do najwyższej skuteczności oddziaływań, praca terapeutyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum DAR została objęta nadzorem przez superwizorów z Poradni Rubikon i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Jesteśmy przekonani, iż wspólne zastanawianie się nad źródłem napotykanych trudności przyczyni się do odkrywania nowych rozwiązań i przeniesie się na sukcesy naszych uczniów.

Dla kogo jest przeznaczona szkoła?

Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Dla tych, które nie odnajdują się w szkołach i klasach integracyjnych ze względu na trudności w nauce lub problemy z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole.

  • Jesteśmy także dla dzieci, które będąc skierowane na zajęcia indywidualne w szkole nie mają możliwości rozwijać swoich kompetencji społecznych i nawiązywać przyjaźni.

  • Jesteśmy również dla tych, którzy nie lubią lub ze względu na swoją wrażliwość, nie mogą uczęszczać do szkoły masowej.

  • Dla tych którzy potrzebują indywidualnego podejścia pedagogów i programu nauczania dopasowanego do swoich zainteresowań.

  • Jesteśmy też dla tych uczniów, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, ale ze względu na wysoki potencjał intelektualny, szkoła specjalna nie jest dla nich odpowiednim miejscem.

  • Jesteśmy dla tych rodziców, którzy pragną objąć swoje dziecko specjalistyczną pomocą i zadbać o to, aby jego zajęcia edukacyjne były ciekawe, urozmaicone i przyjemne.