Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2018/2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

Etapy rekrutacji

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami – opowiadamy o szkole, odpowiadamy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, słuchamy Państwa sugestii.

Spotkanie z dzieckiem

Spotkanie dziecka z psychologiem – na spotkaniu psycholog ocenia gotowość dziecka do edukacji w naszej placówce. Na tym etapie niezbędne jest również dostarczenie przez Państwa posiadanych dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przygotowanie dokumentów

Wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do szkoły i podpisanie umowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub mają pytania i zastanawiają się, czy to dobre miejsce dla Państwa dziecka, prosimy o kontakt:

504-561-773

stowarzyszenie@dzieciautystyczne.pl

Miesięczne czesne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia DAR wynosi 550zł. Pomagamy rodzicom dopełnić formalności niezbędnych do zapewnienia przez gminę dowozu lub uzyskania zwrotu kosztów dowozu do szkoły dzieci z całego Trójmiasta i okolic. Dyrektor szkoły ma prawo zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty za szkołę w uzasadnionych przypadkach na podstawie informacji o dochodach.
Przy zapisie do gimnazjum czesne 0 zł.