Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem pozwoliło nam wyodrębnić 6 dodatkowych programów edukacyjnych uzupełniających powszechne nauczanie i odpowiadających na potrzeby naszych uczniów

Programy dodatkowe kładą duży nacisk na kształtowanie właściwych relacji społecznych i umiejętność zaprezentowania swojej osoby w przyszłym samodzielnym życiu. Każda klasa posiada 5h lekcyjnych w tygodniu do dyspozycji na wybrane zajęcia z prezentowanych poniżej dodatkowych programów edukacyjnych.

 • Program budowania przyjaźni

  Cykl zajęć integracyjnych umożliwiający dzieciom bliższe poznanie kolegów i koleżanek z klasy. Na tych lekcjach w sposób nieszablonowy skupiamy uwagę na potrzebach i zainteresowaniach innych osób, uczymy się empatii. Budujemy swoje kompetencje werbalne poprzez charakteryzowanie swoich rówieśników oraz nabywamy nowe doświadczenia poznając pasję naszych przyjaciół.

 • Savoir-vivre

  Zajęcia uczące zasad dobrego wychowania, przede wszystkim w praktyce. Tu przekonamy się, że trzymanie pewnych standardów zachowania może dawać wiele satysfakcji. Dowiemy się ,że drób rękami możemy zjeść tylko w domu, jakich butów nie należy wkładać do garnituru oraz kiedy powinniśmy zapukać do drzwi i nie czekać na zaproszenie. Postaramy się zrozumieć, dlaczego pytanie o wiek jest nie na miejscu i co to znaczy dyskrecja.

 • Program rozwoju kreatywności

  Zajęcia zachęcające dzieci do niestandardowego i twórczego myślenia. To właśnie podczas tych lekcji możemy poczuć się wolni od ograniczeń jakie niesie ławka i sytuacja szkolna. Wszystkie odpowiedzi są ciekawe i prawidłowe. Kreatywność nie zna granic i nie da się jej zmierzyć. Przekonajmy się co potrafi nasz umysł, będąc wolnym od schematów. Podczas tych zajęć rozwijając twórcze myślenie kształtujemy swoją osobowość, przejawiamy większą inicjatywę i jesteśmy odważniejsi i bardziej samodzielni w poszukiwaniu rozwiązań.

 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji

  Zajęcia skupiające się na kształtowaniu umiejętności wypowiadania się oraz właściwego doboru treści wypowiedzi w celu zainteresowania słuchacza. Na tych zajęciach poznamy również znaczenie mowy ciała i poćwiczymy ją w praktyce. Nauczymy się patrzeć na odbiorców naszego komunikatu i wyciągać wnioski z obserwacji.

 • Moje miasto

  Program uczący radzenia sobie w sytuacjach społecznych wykraczających poza teren szkoły. Jedne z najważniejszych zajęć w naszej szkole, ponieważ przygotowują dzieci i młodzież do „prawdziwego” życia. Podczas lekcji będziemy przywoływać i ćwiczyć szereg sytuacji społecznych, które mogą się wydarzyć poza szkołą. Po opanowaniu właściwego zachowania podczas sytuacji ćwiczeniowej, wychodzimy „na miasto”, żeby sprawdzić, czy w rzeczywistości pójdzie nam tak samo świetnie. Podczas tych zajęć bardzo duży nacisk kładziemy na samodzielność podejmowanych decyzji.

 • Program rozwoju emocjonalnego

  Budowanie wrażliwości emocjonalnej i wiedzy o emocjach. Brak zrozumienia emocji drugiego człowieka prowadzi niekiedy do frustracji. Podobnie jak to, kiedy inni nie rozumieją co czujemy i co chcemy wyrazić zachowując się w jakiś konkretny, czasem dziwaczny sposób. Z tymi i innymi trudnościami, jakie możemy napotkać rozmawiając o emocjach zmierzymy się realizując zajęcia z programu rozwoju emocjonalnego.